Focus recording stop and search

Saudelli, I., De Kimpe, S., & Christiaens, J. (2018). Evaluatie en regulatie van de praktijk van identiteitscontroles. Cahiers Politiestudies (Journal of Police Studies), (48), 209-226.

Identitychecks, police evaluation

De bevoegdheid tot het uitvoeren van een identiteitscontrole is een vaak toegepaste politiepraktijk. Identiteitscontroles worden geacht bij te dragen aan…

Read more