Keywords role

Verwee, I. (2013) De politierol bekeken door de bril van de burger. Een caleidoscoop van verwachtingen en betekenissen. Antwerpen: Maklu

citizen, police, role

Verwee examined the way in which the population describes the role of the police. She noticed big differences between population…

Read more