Keywords inspection of luggage

Szumiło-Kulczycka D, Kontrola osobista, przeglądanie zawartości bagaży, przeszukanie (przyczynek do kwestii racjonalności legislacji). (2012). Państwo i Prawo, 3, 34-44.

inspection of luggage, search

the distinction in Polish law between personal control (search executed by the Police outside of criminal proceedings) and search (in…

Read more