Keywords police premises for arrested persons

Zagórski J., Zatrzymanie przez Policję oraz umieszczenie w policyjnych izbach zatrzymań (2004). Państwo i Prawo, , 84-97

police premises for arrested persons, stop

The article describes the aims, grounds and procedure related to stop regulated by the Police Act. The author focuses also…

Read more