Keywords trust in Police

Makaruk, E. (ed) (2011). Poczucie bezpieczeństwa obywateli w Polsce. Identyfikacja i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom, Warszawa

Ethnic profiling, trust in Police

The study describes reasons of and challenges to Polish high trust in the Police. It focuses mainly on society's attitude…

Read more