Languages Dutch

Vanassche, N. & A. Verhage (2015) Racisme en etnisch profileren door politie: in België? Cahiers Politiestudies, 35-58

Belgium, Ethnic minority youth, Ethnic profiling, police, racism

The authors examine to what extent the ethnic minority youth of Kortrijk experiences the actions of the police as racist.…

Read more

Verwee, I. (2013) De politierol bekeken door de bril van de burger. Een caleidoscoop van verwachtingen en betekenissen. Antwerpen: Maklu

citizen, police, role

Verwee examined the way in which the population describes the role of the police. She noticed big differences between population…

Read more

Saudelli, I., De Kimpe, S., & Christiaens, J. (2018). Evaluatie en regulatie van de praktijk van identiteitscontroles. Cahiers Politiestudies (Journal of Police Studies), (48), 209-226.

Identitychecks, police evaluation

De bevoegdheid tot het uitvoeren van een identiteitscontrole is een vaak toegepaste politiepraktijk. Identiteitscontroles worden geacht bij te dragen aan…

Read more

Easton, M. et al. (2009) Multiple community policing: Hoezo?. Gent: Academia Press

community policing; stop and search; identity controls, minorities

The research of Easton, et al. mainly focuses on the community policing philosophy of the Belgian police. In their report…

Read more

De Hert, P., & Meerschaut, K. (2007). Identiteitscontroles in rechtsvergelijkend perspectief. Moet controle op kleur worden gemeten. Orde van de dag, 40, 11-20.

discrimination, identity checks, minority status, registration of ethnic data, Young people

The use of identity checks by the police is regularly contested by groups of young people with an immigrant origin.…

Read more

Centraal Bureau voor de Statistiek (2011). Politiewaardering: Trends en achtergronden. [Police appreciation: Trends and backgrounds]. The Hague: Statistics Netherlands.

Report by Statistics Netherlands on police appreciation in the public. Report finds that appreciation of the police in the general…

Read more

Amnesty International (2018) ‘Je weet nooit met mensen zoals jij’: politiebeleid ter preventie van etnisch profileren in België. Brussel: Amnesty International.

Ethnic/racial profiling, police, registration

In 2018 Amnesty International Belgium decided to do some research into ethnic profiling by interrogating police officers. 48 police officers…

Read more